Sunday, October 25, 2009

Nilometer 861

Kalau suka tengok bangunan-bangunan lama yang boleh dapat di ceruk rantau kota Kairo ni, moleklah juga kalau tahu susur-galur penguasa-penguasa Mesir pada zaman Islamnya.

Adapun secara ringkas bolehlah disebut begini, paling awal dimulai dengan Khulafa' Rashidin, kemudian Umayyah, lepas itu Abbasiyah dan Tulunid, kemudian Fatimiyyah, lepas itu Ayyubiyah, kemudian Mamluk, lepas itu Uthmaniyyah, kemudian Muhammad Ali Pasha.

Maka sudah tentulah tinggalan paling lama ialah Masjid Amru Al-As. Lamun, datang sekarang yang dapat kita lihat banyaknya hasil tokok tambah zaman Uthmaniyyah.

Adapun selepas masjid yang di Fustat itu, bangunan kedua paling lama ialah Nilometer ini ...


No comments: