Sunday, July 31, 2011

The Wakidi Code


What if I tell you that the changing of the qibla never happened in Masjid Qiblatain?

Adapaun selepas, kisah yang paling masyhur yang sampai ke telinga kita ialah pertukaran kiblat berlaku saat Rasul sedang rukuk dalam rakaat kedua atau ketiga ketika solat Zuhur di Masjid Bani Salimah di perkampungan Bani Ammar bin Auf. Maka datang sekarang masjid itu digelar orang Masjid Qiblatain.

Adapun ini ialah pendapat kedua daripada tiga pendapat dan disokong oleh ulama-ulama yang besar antaranya pengarang Kitab Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani.

Lamun pendapat ini lemah dan tidak layak menjadi hujjah kerana ia direkod tanpa sanad dalam sebuah tabakat -buku sejarah- iaitu Tabakat Ibnu Saad. Malah antara yang merawikannya ialah Waqidi -guru Ibnu Saad- yang diselar oleh Imam Syafie sebagai pendusta.

Perintah pertukaran kiblat sebenarnya berlaku di Masjid Nabi. Bahkan berlaku di luar solat. Ketika hujung waktu Zohor atau ketika baru sahaja masuk waktu Asar. Dan solat Nabi yang pertama dan yang penuh menghadap Masjidil Haram ialah solat Asar.

Pendapat ini disokong juga oleh ulama-ulama besar antaranya pengarang Tafsir Jalalayn, Jalaluddin As-Suyuti.

Adapun, kejadian berpusing ke arah kiblat yang baru ketika sedang solat tetap berlaku. Tetapi di masjid Bani Harithah yang boleh dirujuk dalam sahih bukhari pada hadith bernombor 384 dalam Kitab Shalat. Adapun di Masjid Bani Salimah -Masjid Qiblatain- berlaku juga tetapi pada waktu Subuh yang menurut Imam Suyuti membuahkan kekeliruan ini. Semua ini langsung tidak melibatkan Nabi.

Dan ketika ini para sahabat yang berpusing tidak merasa aneh atau teragak-agak lantaran mereka telah pun bersedia menerima wahyu pertukaran kiblat yang boleh diterangkan jika ada umur lagi hingga Syaaban tahun depan.

No comments: