Sunday, December 21, 2008

Habib

Siapa nama?
Habib.
Siapa?
Habiiiiib.
Umur berapa?
... (tak jelas)
Berapa?

Empat (atau kurang lagi, aku tak ingat).

Budak yang kasihan. Tak macam budak-budak yang lain. Habib duduk seorang di penjuru. Tak ada kawan tak ada orang tua. Matanya lilah (pathological nystagmus) kerana balar (albinism). Tapi, ammu-ammu masjid semua sayang Habib.

Gezirah Balah, Gezirah Malah XII

1 comment:

alqasam said...

Tolong kirim salam pada Habib, boleh? Bilang masih ada yang sayang. Dan ingat. terima kasih