Saturday, December 19, 2009

Jameh Masjid

30 Tahun Revolusi Islami XXIV

Rezeki Allah berpeluang tahun lepas jejak tiga negeri. Yunani, Turki dan Parsi. Walaupun negerinya jauh-jauh dan budayanya berbeza -terima kasih kepada nasionalisme buta- tapi cukup berkait rapat.

Yunani dan Turki yang ada hubungan dan pergeseran pada zaman Uthmaniyyah banyak bertukar-tukar budaya dan yang baru aku belajar selepas ke Turki dan Parsi ialah betapa budaya Turki dan Parsi telah berasimilasi sejak Zaman Pertengahan. Boleh jadi orang-orang dari Turkmenistan sampai Edirne semua mampu berbahasa Turki dan Parsi.

Dari perjalanan itu juga baru aku sedar betapa besarnya impak dan jasa orang-orang Turk ini kepada Islam dan alam. Mungkin tepat dengan apa yang Tuhan kata. Kalau satu kaum sudah tidak mahu jaga Islam Allah beri pada kaum lain. Dari Arab pindah ke Turki. Sekarang ini pindah pada siapa? Ada orang kata pindah ke Nusantara, ke orang putih sebenarnya?

Adapun, orang Turki bukan penduduk asal semenanjung Anatolia - Republik Turki yang kita suka pergi jalan-jalan itu. Tapi mereka berasal dari padang rumput Asia Tengah. Mereka kemudian turun dari pergunungan Altai dan Ural ke Transoxiana - atau dalam bahasa Arab 'Ma Wara-un Nahr' (apa yang di belakang sungai).

Antara suku-suku Turki itu Bani Seljuk menerima Islam. Dalam kurun ke 11 Bani Seljuk mula masuk ke Parsi dan membentuk Empayar Besar Seljuk.

Mereka amat sinonim dengan budaya ketenteraan yang menjadikan mereka para ghazi. Mereka muncul sebagai 'defender of the Sunni' (ansari sunnah? tapi mereka bukan salafi, mereka bermazhab Hanafi/Shafii) dengan membebaskan kota Baghdad daripada pemerintahan Syiah Buwaihiyyun serta menjadi pelindung Khilafah Abbasiah.

Kemaraan diteruskan lagi ke barat sehingga ke jajahan takluk Byzantine di Asia Kecil -Anatolia. Khilafah Uthmaniyyah lahir daripada Bani Seljuk dan mereka menetap di Anatolia hingga zaman moden kini.

Empayar Besar Seljuk menjadi benteng daripada serangan tentera salib dan merupakan pesaing utama Khilafah Syiah Fatimiyyah. Di bawah pemerintahan Malik Shah sempadan Empayar Besar Seljuk merentasi dari Hindu Kush ke Anatolia dan dari Asia Tengah ke Teluk Parsi.

Jameh Masjid dianggap sebagai kemuncak senibina Seljuk.

No comments: