Tuesday, June 10, 2008

Jelajah Jordan VIII

Kharraneh...

...di mana kafilah-kafilah dagangan berhenti rehat...


...dan kami makan malam di sini.

No comments: