Tuesday, September 02, 2008

Dari Bumbung Hamamah

Semua adalah kerja buat tangan Yasser yang gemar panjat memanjat sejak di Bahareyya lagi...

'Mesra' Matrouh: Jangan Berbohong di Depan Laut! XI

No comments: