Monday, June 08, 2009

Tempat Keramat Delphi

Tempat tujuan utama kita ialah Delphi. Tempat keramat bagi dewa Apollo yang menempatkan seorang peramal. Delphi, tanah suci terpenting dalam agama purba Yunani. Menjadi tumpuan penziarah yang ingin mendapatkan ramalan dan kononnya merupakan pusat dunia.

Delphi berasal dari kata dolphin kerana ketika dewa Apollo mula-mula samai ke sini dari pulau kelahirannya/buangan ibunya ia menjelma sebagai seekor ikan lumba-lumba.

Selama beribu tahun, kewujudan Delphi tidak diketahui langsung sedang Delphi tertimbus selama itu dan sebuah kampung terbina di atasnya. Sehingga kurun ke-19 baharulah ia dikesan semula dan kampung itu dipindah atau dimusnah.

Anarki di Athina XIX

No comments: