Thursday, June 11, 2009

Lorong Suci


The Sacred Path.
Jalan utama yang membawa penziarah-penziarah yang ingin mendapatkan khidmat ahli ramal Delphi ke Kuil Apollo sedang bersama mereka dibawa persembahan-persembahan untuk dewa Apollo.

Anarki di Athina XX

No comments: