Sunday, August 23, 2009

Kubbealtı

Mengadap Sultan Setambul XVIII

Atau bawah kubah secara rasmi dipanggil Divan-i-Humayun yakni Imperial Council ialah Majlis Mesyuarat atau Majlis Persidangan wazir-wazir kerajaan Uthmaniyyah.

Ketika mesyuarat berlangsung, Wazir Besar atau Grand Vizier akan duduk di kerusi ini sedang di kelilngnya wazir-wazir lain turut berbincang.
Di atas tempat duduk Wazir Besar ada tingkap berjerigi emas yang menjadi tempat sultan mengikuti mesyuarat tanpa diketahui. Bila sultan menutup tirai tingkap mesyuarat dianggap tamat.

Mesyuarat berjalan empat kali seminggu selepas solat subuh.

No comments: